Odejścia i powroty. Epilog

Każda opowiadana historia ma swój początek i koniec. Często jednak zaczynają się one dużo wcześniej i trwają o wiele dalej, niż tylko w tych opowiedzianych słowach.

Złożone losy wyborów, relacji i tęsknot za szczęściem składają się na całe ludzkie życie.

Continue reading „Odejścia i powroty. Epilog”

Reklamy